บริษัท ทองนิรันดร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทองนิรันดร์ จำกัด"

บริษัท ทองนิรันดร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทองนิรันดร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทองนิรันดร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทองนิรันดร์ จำกัด


30/6 ถนนเทศบาลบำรุง 2 ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทองนิรันดร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

30/6 ถนนเทศบาลบำรุง 2 ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000

แผนที่บริษัท บริษัท ทองนิรันดร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทองนิรันดร์ จำกัด

ได้แก่ 0715559000071
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทองนิรันดร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทองนิรันดร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*