บริษัท ช.สาโรจน์ โบรกเกอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ช.สาโรจน์ โบรกเกอร์ จำกัด"

บริษัท ช.สาโรจน์ โบรกเกอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ช.สาโรจน์ โบรกเกอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ช.สาโรจน์ โบรกเกอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกันภัยทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ช.สาโรจน์ โบรกเกอร์ จำกัด


8 หมู่ที่ 9 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ช.สาโรจน์ โบรกเกอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

8 หมู่ที่ 9 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120

แผนที่บริษัท บริษัท ช.สาโรจน์ โบรกเกอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ช.สาโรจน์ โบรกเกอร์ จำกัด

ได้แก่ 0715559000080
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ช.สาโรจน์ โบรกเกอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ช.สาโรจน์ โบรกเกอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*