บริษัท พญาตองซู อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พญาตองซู อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด"

บริษัท พญาตองซู อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พญาตองซู อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พญาตองซู อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่าย สินค้าอุปโภคบริโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พญาตองซู อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด


83/2 หมู่ที่ 9 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พญาตองซู อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

83/2 หมู่ที่ 9 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240

แผนที่บริษัท บริษัท พญาตองซู อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พญาตองซู อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

ได้แก่ 0715559000098
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พญาตองซู อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พญาตองซู อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*