บริษัท ชุติพนธ์ สตาร์ เซนเตอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ชุติพนธ์ สตาร์ เซนเตอร์ จำกัด"

บริษัท ชุติพนธ์ สตาร์ เซนเตอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ชุติพนธ์ สตาร์ เซนเตอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ชุติพนธ์ สตาร์ เซนเตอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและแปรรูป พืชผลทางเกษตร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ชุติพนธ์ สตาร์ เซนเตอร์ จำกัด


188 หมู่ที่ 5 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ชุติพนธ์ สตาร์ เซนเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

188 หมู่ที่ 5 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150

แผนที่บริษัท บริษัท ชุติพนธ์ สตาร์ เซนเตอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ชุติพนธ์ สตาร์ เซนเตอร์ จำกัด

ได้แก่ 0715559000101
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ชุติพนธ์ สตาร์ เซนเตอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ชุติพนธ์ สตาร์ เซนเตอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*