บริษัท เมขลา ทรัพย์ไพศาล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เมขลา ทรัพย์ไพศาล จำกัด"

บริษัท เมขลา ทรัพย์ไพศาล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เมขลา ทรัพย์ไพศาล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เมขลา ทรัพย์ไพศาล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่าย หิน ดิน ทราย ลูกรัง อิฐ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เมขลา ทรัพย์ไพศาล จำกัด


36/1 หมู่ที่ 3 ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เมขลา ทรัพย์ไพศาล จำกัด ตั้งอยู่ที่

36/1 หมู่ที่ 3 ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120

แผนที่บริษัท บริษัท เมขลา ทรัพย์ไพศาล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เมขลา ทรัพย์ไพศาล จำกัด

ได้แก่ 0715559000110
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เมขลา ทรัพย์ไพศาล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เมขลา ทรัพย์ไพศาล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*