บริษัท เอ็ม.พี. ฟู้ด โปรดักชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็ม.พี. ฟู้ด โปรดักชั่น จำกัด"

บริษัท เอ็ม.พี. ฟู้ด โปรดักชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็ม.พี. ฟู้ด โปรดักชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็ม.พี. ฟู้ด โปรดักชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง เช่น ฟองเต้าหู้แผ่น ฟองเต้าหู้สด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็ม.พี. ฟู้ด โปรดักชั่น จำกัด


39/3 หมู่ที่ 6 ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็ม.พี. ฟู้ด โปรดักชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

39/3 หมู่ที่ 6 ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็ม.พี. ฟู้ด โปรดักชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็ม.พี. ฟู้ด โปรดักชั่น จำกัด

ได้แก่ 0715559000128
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็ม.พี. ฟู้ด โปรดักชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็ม.พี. ฟู้ด โปรดักชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*