บริษัท ธนิศร ปิโตรเลียม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ธนิศร ปิโตรเลียม จำกัด"

บริษัท ธนิศร ปิโตรเลียม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ธนิศร ปิโตรเลียม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ธนิศร ปิโตรเลียม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ธนิศร ปิโตรเลียม จำกัด


794/8 หมู่ที่ 2 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ธนิศร ปิโตรเลียม จำกัด ตั้งอยู่ที่

794/8 หมู่ที่ 2 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

แผนที่บริษัท บริษัท ธนิศร ปิโตรเลียม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ธนิศร ปิโตรเลียม จำกัด

ได้แก่ 0715559000136
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ธนิศร ปิโตรเลียม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ธนิศร ปิโตรเลียม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*