บริษัท ซี.เจ.โฮม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซี.เจ.โฮม จำกัด"

บริษัท ซี.เจ.โฮม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซี.เจ.โฮม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซี.เจ.โฮม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซี.เจ.โฮม จำกัด


171 หมู่ที่ 4 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซี.เจ.โฮม จำกัด ตั้งอยู่ที่

171 หมู่ที่ 4 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160

แผนที่บริษัท บริษัท ซี.เจ.โฮม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซี.เจ.โฮม จำกัด

ได้แก่ 0715559000144
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซี.เจ.โฮม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซี.เจ.โฮม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*