ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล มีชนะ

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล มีชนะ"

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล มีชนะ

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล มีชนะ
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล มีชนะ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล มีชนะ


40 หมู่ที่ 3 ต.วังหว้า อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล มีชนะ ตั้งอยู่ที่

40 หมู่ที่ 3 ต.วังหว้า อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล มีชนะเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล มีชนะ

ได้แก่ 0722559000028
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล มีชนะ:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล มีชนะ:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*