ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภพไพลิน ฟู้ดแอนด์ดริ้งส์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภพไพลิน ฟู้ดแอนด์ดริ้งส์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภพไพลิน ฟู้ดแอนด์ดริ้งส์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภพไพลิน ฟู้ดแอนด์ดริ้งส์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภพไพลิน ฟู้ดแอนด์ดริ้งส์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภพไพลิน ฟู้ดแอนด์ดริ้งส์


91/2 หมู่ที่ 5 ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภพไพลิน ฟู้ดแอนด์ดริ้งส์ ตั้งอยู่ที่

91/2 หมู่ที่ 5 ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภพไพลิน ฟู้ดแอนด์ดริ้งส์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภพไพลิน ฟู้ดแอนด์ดริ้งส์

ได้แก่ 0723558000068
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภพไพลิน ฟู้ดแอนด์ดริ้งส์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภพไพลิน ฟู้ดแอนด์ดริ้งส์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*