ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟรนเซ็นเตอร์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟรนเซ็นเตอร์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟรนเซ็นเตอร์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟรนเซ็นเตอร์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟรนเซ็นเตอร์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายโทรศัพท์มือถือ และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโทรคมนาคม

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟรนเซ็นเตอร์


199/8 หมู่ที่ 5 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟรนเซ็นเตอร์ ตั้งอยู่ที่

199/8 หมู่ที่ 5 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟรนเซ็นเตอร์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟรนเซ็นเตอร์

ได้แก่ 0723559000011
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟรนเซ็นเตอร์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟรนเซ็นเตอร์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*