ห้างหุ้นส่วนจำกัด หวานละมุน เบเกอรี่

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด หวานละมุน เบเกอรี่"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หวานละมุน เบเกอรี่

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หวานละมุน เบเกอรี่
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หวานละมุน เบเกอรี่ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายอาหารและเครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หวานละมุน เบเกอรี่


135/1 ถนนมาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด หวานละมุน เบเกอรี่ ตั้งอยู่ที่

135/1 ถนนมาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด หวานละมุน เบเกอรี่เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด หวานละมุน เบเกอรี่

ได้แก่ 0723559000053
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หวานละมุน เบเกอรี่:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หวานละมุน เบเกอรี่:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*