ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระพังลานการช่าง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระพังลานการช่าง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระพังลานการช่าง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระพังลานการช่าง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระพังลานการช่าง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิดทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระพังลานการช่าง


318 หมู่ที่ 6 ต.สระพังลาน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระพังลานการช่าง ตั้งอยู่ที่

318 หมู่ที่ 6 ต.สระพังลาน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72220

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระพังลานการช่างเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระพังลานการช่าง

ได้แก่ 0723559000061
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระพังลานการช่าง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระพังลานการช่าง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*