ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ทรัพย์บุญโต

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ทรัพย์บุญโต"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ทรัพย์บุญโต

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ทรัพย์บุญโต
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ทรัพย์บุญโต ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ทรัพย์บุญโต


229/2 หมู่ที่ 5 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ทรัพย์บุญโต ตั้งอยู่ที่

229/2 หมู่ที่ 5 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ทรัพย์บุญโตเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ทรัพย์บุญโต

ได้แก่ 0723559000088
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ทรัพย์บุญโต:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ทรัพย์บุญโต:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*