ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปริญญาเอก999

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปริญญาเอก999"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปริญญาเอก999

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปริญญาเอก999
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปริญญาเอก999 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช้ที่พักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปริญญาเอก999


39/3 หมู่ที่ 2 ต.ตะค่า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปริญญาเอก999 ตั้งอยู่ที่

39/3 หมู่ที่ 2 ต.ตะค่า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปริญญาเอก999เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปริญญาเอก999

ได้แก่ 0723559000096
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปริญญาเอก999:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปริญญาเอก999:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*