ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนุมาน เพื่อการค้า

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนุมาน เพื่อการค้า"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนุมาน เพื่อการค้า

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนุมาน เพื่อการค้า
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนุมาน เพื่อการค้า ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้า ผลิต ปุ๋ยทุกชนิดและวัสดุอุปกรณ์การเกษตรทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนุมาน เพื่อการค้า


211/2 หมู่ที่ 2 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนุมาน เพื่อการค้า ตั้งอยู่ที่

211/2 หมู่ที่ 2 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนุมาน เพื่อการค้าเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนุมาน เพื่อการค้า

ได้แก่ 0723559000126
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนุมาน เพื่อการค้า:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนุมาน เพื่อการค้า:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*