ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.กุหลาบชัย

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.กุหลาบชัย"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.กุหลาบชัย

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.กุหลาบชัย
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.กุหลาบชัย ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายวัสดุก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.กุหลาบชัย


18 หมู่ที่ 4 ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.กุหลาบชัย ตั้งอยู่ที่

18 หมู่ที่ 4 ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.กุหลาบชัยเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.กุหลาบชัย

ได้แก่ 0723559000142
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.กุหลาบชัย:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.กุหลาบชัย:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*