บริษัท สุพรรณยูสคาร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สุพรรณยูสคาร์ จำกัด"

บริษัท สุพรรณยูสคาร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สุพรรณยูสคาร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สุพรรณยูสคาร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อขายรถยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สุพรรณยูสคาร์ จำกัด


89/1 หมู่ที่ 4 ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สุพรรณยูสคาร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

89/1 หมู่ที่ 4 ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

แผนที่บริษัท บริษัท สุพรรณยูสคาร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สุพรรณยูสคาร์ จำกัด

ได้แก่ 0725558000019
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สุพรรณยูสคาร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สุพรรณยูสคาร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*