บริษัท มงคลเจริญศรี 2558 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มงคลเจริญศรี 2558 จำกัด"

บริษัท มงคลเจริญศรี 2558 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มงคลเจริญศรี 2558 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มงคลเจริญศรี 2558 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มงคลเจริญศรี 2558 จำกัด


11/11 ถนนนางสร้อยฟ้า ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มงคลเจริญศรี 2558 จำกัด ตั้งอยู่ที่

11/11 ถนนนางสร้อยฟ้า ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

แผนที่บริษัท บริษัท มงคลเจริญศรี 2558 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มงคลเจริญศรี 2558 จำกัด

ได้แก่ 0725558000027
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มงคลเจริญศรี 2558 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มงคลเจริญศรี 2558 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*