บริษัท ไบรท์ โกลด์ เพาเวอร์ กรีน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไบรท์ โกลด์ เพาเวอร์ กรีน จำกัด"

บริษัท ไบรท์ โกลด์ เพาเวอร์ กรีน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไบรท์ โกลด์ เพาเวอร์ กรีน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไบรท์ โกลด์ เพาเวอร์ กรีน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิต การส่งและการจ่ายกระแสไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไบรท์ โกลด์ เพาเวอร์ กรีน จำกัด


89 หมู่ที่ 14 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 71170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไบรท์ โกลด์ เพาเวอร์ กรีน จำกัด ตั้งอยู่ที่

89 หมู่ที่ 14 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 71170

แผนที่บริษัท บริษัท ไบรท์ โกลด์ เพาเวอร์ กรีน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไบรท์ โกลด์ เพาเวอร์ กรีน จำกัด

ได้แก่ 0725558000051
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไบรท์ โกลด์ เพาเวอร์ กรีน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไบรท์ โกลด์ เพาเวอร์ กรีน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*