บริษัท ทีเอ็นซี ไทร์ ทริปเปิ้ล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทีเอ็นซี ไทร์ ทริปเปิ้ล จำกัด"

บริษัท ทีเอ็นซี ไทร์ ทริปเปิ้ล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทีเอ็นซี ไทร์ ทริปเปิ้ล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทีเอ็นซี ไทร์ ทริปเปิ้ล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้ายางรถยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทีเอ็นซี ไทร์ ทริปเปิ้ล จำกัด


389 หมู่ที่ 5 ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทีเอ็นซี ไทร์ ทริปเปิ้ล จำกัด ตั้งอยู่ที่

389 หมู่ที่ 5 ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

แผนที่บริษัท บริษัท ทีเอ็นซี ไทร์ ทริปเปิ้ล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทีเอ็นซี ไทร์ ทริปเปิ้ล จำกัด

ได้แก่ 0725558000060
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทีเอ็นซี ไทร์ ทริปเปิ้ล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทีเอ็นซี ไทร์ ทริปเปิ้ล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*