บริษัท สีหมอก ฟุตบอลคลับ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สีหมอก ฟุตบอลคลับ จำกัด"

บริษัท สีหมอก  ฟุตบอลคลับ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สีหมอก ฟุตบอลคลับ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สีหมอก ฟุตบอลคลับ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ สโมรการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สีหมอก ฟุตบอลคลับ จำกัด


1/54 อาคารสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี หมู่ที่ 4 ถนนมาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สีหมอก ฟุตบอลคลับ จำกัด ตั้งอยู่ที่

1/54 อาคารสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี หมู่ที่ 4 ถนนมาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

แผนที่บริษัท บริษัท สีหมอก ฟุตบอลคลับ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สีหมอก ฟุตบอลคลับ จำกัด

ได้แก่ 0725558000086
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สีหมอก ฟุตบอลคลับ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สีหมอก ฟุตบอลคลับ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*