บริษัท ยงค์เจริญ 1999 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ยงค์เจริญ 1999 จำกัด"

บริษัท ยงค์เจริญ 1999 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ยงค์เจริญ 1999 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ยงค์เจริญ 1999 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ยงค์เจริญ 1999 จำกัด


128 หมู่ที่ 8 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ยงค์เจริญ 1999 จำกัด ตั้งอยู่ที่

128 หมู่ที่ 8 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140

แผนที่บริษัท บริษัท ยงค์เจริญ 1999 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ยงค์เจริญ 1999 จำกัด

ได้แก่ 0725558000108
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ยงค์เจริญ 1999 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ยงค์เจริญ 1999 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*