บริษัท จิรวัฒน์ 2015 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท จิรวัฒน์ 2015 จำกัด"

บริษัท จิรวัฒน์ 2015 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/3/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท จิรวัฒน์ 2015 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/3/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จิรวัฒน์ 2015 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิต เพาะปลูก แปรรูป เห็ดทุกชนิดทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท จิรวัฒน์ 2015 จำกัด


163 หมู่ที่ 10 ถนนมาลัยแมน ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท จิรวัฒน์ 2015 จำกัด ตั้งอยู่ที่

163 หมู่ที่ 10 ถนนมาลัยแมน ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190

แผนที่บริษัท บริษัท จิรวัฒน์ 2015 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท จิรวัฒน์ 2015 จำกัด

ได้แก่ 0725558000345
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท จิรวัฒน์ 2015 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท จิรวัฒน์ 2015 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*