บริษัท ที.ดับบลิว.การโยธา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ที.ดับบลิว.การโยธา จำกัด"

บริษัท ที.ดับบลิว.การโยธา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ที.ดับบลิว.การโยธา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ที.ดับบลิว.การโยธา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารทีพักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ที.ดับบลิว.การโยธา จำกัด


1 หมู่ที่ 6 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ที.ดับบลิว.การโยธา จำกัด ตั้งอยู่ที่

1 หมู่ที่ 6 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130

แผนที่บริษัท บริษัท ที.ดับบลิว.การโยธา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ที.ดับบลิว.การโยธา จำกัด

ได้แก่ 0725559000012
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ที.ดับบลิว.การโยธา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ที.ดับบลิว.การโยธา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*