บริษัท ดีเอฟพี แฟมิลี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดีเอฟพี แฟมิลี่ จำกัด"

บริษัท ดีเอฟพี แฟมิลี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดีเอฟพี แฟมิลี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดีเอฟพี แฟมิลี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายส่งเนื้อสัตว์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดีเอฟพี แฟมิลี่ จำกัด


921/2 หมู่ที่ 5 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดีเอฟพี แฟมิลี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

921/2 หมู่ที่ 5 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170

แผนที่บริษัท บริษัท ดีเอฟพี แฟมิลี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดีเอฟพี แฟมิลี่ จำกัด

ได้แก่ 0725559000021
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดีเอฟพี แฟมิลี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดีเอฟพี แฟมิลี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*