บริษัท โยธาชนะ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โยธาชนะ จำกัด"

บริษัท โยธาชนะ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โยธาชนะ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โยธาชนะ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โยธาชนะ จำกัด


21/1 หมู่ที่ 2 ต.ดอนกำยาน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โยธาชนะ จำกัด ตั้งอยู่ที่

21/1 หมู่ที่ 2 ต.ดอนกำยาน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

แผนที่บริษัท บริษัท โยธาชนะ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โยธาชนะ จำกัด

ได้แก่ 0725559000039
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โยธาชนะ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โยธาชนะ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*