บริษัท เจทีพี ปู่สร้างเงิน คอนสตรัคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจทีพี ปู่สร้างเงิน คอนสตรัคชั่น จำกัด"

บริษัท เจทีพี ปู่สร้างเงิน คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจทีพี ปู่สร้างเงิน คอนสตรัคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจทีพี ปู่สร้างเงิน คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิดทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจทีพี ปู่สร้างเงิน คอนสตรัคชั่น จำกัด


12/1 หมู่ที่ 7 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจทีพี ปู่สร้างเงิน คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

12/1 หมู่ที่ 7 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170

แผนที่บริษัท บริษัท เจทีพี ปู่สร้างเงิน คอนสตรัคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจทีพี ปู่สร้างเงิน คอนสตรัคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0725559000047
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจทีพี ปู่สร้างเงิน คอนสตรัคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจทีพี ปู่สร้างเงิน คอนสตรัคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*