บริษัท อบเชย การเกษตร จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อบเชย การเกษตร จำกัด"

บริษัท อบเชย การเกษตร จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อบเชย การเกษตร จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อบเชย การเกษตร จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายเครื่องมือการเกษตร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อบเชย การเกษตร จำกัด


167/2 หมู่ที่ 1 ต.กฤษณา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อบเชย การเกษตร จำกัด ตั้งอยู่ที่

167/2 หมู่ที่ 1 ต.กฤษณา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150

แผนที่บริษัท บริษัท อบเชย การเกษตร จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อบเชย การเกษตร จำกัด

ได้แก่ 0725559000055
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อบเชย การเกษตร จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อบเชย การเกษตร จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*