บริษัท ปัญญาภา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ปัญญาภา จำกัด"

บริษัท ปัญญาภา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ปัญญาภา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ปัญญาภา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ปัญญาภา จำกัด


321 หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ปัญญาภา จำกัด ตั้งอยู่ที่

321 หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190

แผนที่บริษัท บริษัท ปัญญาภา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ปัญญาภา จำกัด

ได้แก่ 0725559000063
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ปัญญาภา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ปัญญาภา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*