บริษัท วังสำเภา วิศวกรรม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วังสำเภา วิศวกรรม จำกัด"

บริษัท วังสำเภา  วิศวกรรม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วังสำเภา วิศวกรรม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วังสำเภา วิศวกรรม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับดัดเชื่อมประกอบเหล็กสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วังสำเภา วิศวกรรม จำกัด


43/3 หมู่ที่ 1 ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วังสำเภา วิศวกรรม จำกัด ตั้งอยู่ที่

43/3 หมู่ที่ 1 ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120

แผนที่บริษัท บริษัท วังสำเภา วิศวกรรม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วังสำเภา วิศวกรรม จำกัด

ได้แก่ 0725559000071
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วังสำเภา วิศวกรรม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วังสำเภา วิศวกรรม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*