บริษัท วีเอ็นเค ผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วีเอ็นเค ผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด"

บริษัท วีเอ็นเค ผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วีเอ็นเค ผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วีเอ็นเค ผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิต รับซื้อ วัตถุดิบของอาหารสัตว์ เช่น กากกระถินแห้ง กากถั่วเหลือง ข้าวโพดแห้ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วีเอ็นเค ผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด


209 หมู่ที่ 10 ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วีเอ็นเค ผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ตั้งอยู่ที่

209 หมู่ที่ 10 ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190

แผนที่บริษัท บริษัท วีเอ็นเค ผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วีเอ็นเค ผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

ได้แก่ 0725559000101
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วีเอ็นเค ผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วีเอ็นเค ผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*