บริษัท เคทีเอชวู๊ด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เคทีเอชวู๊ด จำกัด"

บริษัท เคทีเอชวู๊ด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เคทีเอชวู๊ด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เคทีเอชวู๊ด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าไม้ทุกประเภท รวมทั้งผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีไม้เป็นส่วนประกอบ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เคทีเอชวู๊ด จำกัด


161/1 หมู่ที่ 1 ต.บ้านแหลม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เคทีเอชวู๊ด จำกัด ตั้งอยู่ที่

161/1 หมู่ที่ 1 ต.บ้านแหลม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150

แผนที่บริษัท บริษัท เคทีเอชวู๊ด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เคทีเอชวู๊ด จำกัด

ได้แก่ 0725559000110
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เคทีเอชวู๊ด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เคทีเอชวู๊ด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*