บริษัท โชคภักดีค้าเหล็ก จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โชคภักดีค้าเหล็ก จำกัด"

บริษัท โชคภักดีค้าเหล็ก จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โชคภักดีค้าเหล็ก จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โชคภักดีค้าเหล็ก จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเหล็ก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โชคภักดีค้าเหล็ก จำกัด


188/2 หมู่ที่ 5 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 71170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โชคภักดีค้าเหล็ก จำกัด ตั้งอยู่ที่

188/2 หมู่ที่ 5 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 71170

แผนที่บริษัท บริษัท โชคภักดีค้าเหล็ก จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โชคภักดีค้าเหล็ก จำกัด

ได้แก่ 0725559000128
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โชคภักดีค้าเหล็ก จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โชคภักดีค้าเหล็ก จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*