บริษัท เคพีพี (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เคพีพี (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท เคพีพี (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เคพีพี (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เคพีพี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งเครื่องจักร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เคพีพี (ไทยแลนด์) จำกัด


98 หมู่ที่ 6 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เคพีพี (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

98 หมู่ที่ 6 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180

แผนที่บริษัท บริษัท เคพีพี (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เคพีพี (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0725559000136
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เคพีพี (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เคพีพี (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*