บริษัท เด่นชัย กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เด่นชัย กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท เด่นชัย กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เด่นชัย กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เด่นชัย กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การจำหน่ายติดตั้งซ่อมแซ่ม บำรุงรักษา เดินสายจานดาวเทียมและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เด่นชัย กรุ๊ป จำกัด


1835/6 หมู่ที่ 6 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เด่นชัย กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

1835/6 หมู่ที่ 6 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160

แผนที่บริษัท บริษัท เด่นชัย กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เด่นชัย กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0725559000144
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เด่นชัย กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เด่นชัย กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*