บริษัท เรือนดารา ครีเอชั่น กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เรือนดารา ครีเอชั่น กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท เรือนดารา ครีเอชั่น กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เรือนดารา ครีเอชั่น กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เรือนดารา ครีเอชั่น กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการวางแผนและออกแบบงานพิธีต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เรือนดารา ครีเอชั่น กรุ๊ป จำกัด


47/51 หมู่บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 4 ซอย2 ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เรือนดารา ครีเอชั่น กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

47/51 หมู่บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 4 ซอย2 ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

แผนที่บริษัท บริษัท เรือนดารา ครีเอชั่น กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เรือนดารา ครีเอชั่น กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0725559000152
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เรือนดารา ครีเอชั่น กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เรือนดารา ครีเอชั่น กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*