บริษัท สไมล์ไลฟ์ อินดัสตรี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สไมล์ไลฟ์ อินดัสตรี จำกัด"

บริษัท สไมล์ไลฟ์ อินดัสตรี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สไมล์ไลฟ์ อินดัสตรี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สไมล์ไลฟ์ อินดัสตรี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม และขวดน้ำดื่มทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สไมล์ไลฟ์ อินดัสตรี จำกัด


75/4 ถนนพันศรโยธา ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สไมล์ไลฟ์ อินดัสตรี จำกัด ตั้งอยู่ที่

75/4 ถนนพันศรโยธา ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

แผนที่บริษัท บริษัท สไมล์ไลฟ์ อินดัสตรี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สไมล์ไลฟ์ อินดัสตรี จำกัด

ได้แก่ 0725559000161
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สไมล์ไลฟ์ อินดัสตรี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สไมล์ไลฟ์ อินดัสตรี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*