ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสวัสดิ์ ดิสอินเฟคชัน เทค

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสวัสดิ์ ดิสอินเฟคชัน เทค"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสวัสดิ์ ดิสอินเฟคชัน เทค

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสวัสดิ์ ดิสอินเฟคชัน เทค
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสวัสดิ์ ดิสอินเฟคชัน เทค ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การบำบัดน้ำเสียและการฆ่าเชื้อในน้ำเสียด้วยสารเคมี

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสวัสดิ์ ดิสอินเฟคชัน เทค


10/6 หมู่ที่ 4 ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสวัสดิ์ ดิสอินเฟคชัน เทค ตั้งอยู่ที่

10/6 หมู่ที่ 4 ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสวัสดิ์ ดิสอินเฟคชัน เทคเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสวัสดิ์ ดิสอินเฟคชัน เทค

ได้แก่ 0733558000017
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสวัสดิ์ ดิสอินเฟคชัน เทค:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสวัสดิ์ ดิสอินเฟคชัน เทค:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*