ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทร์ชัย ก่อสร้าง 98

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทร์ชัย ก่อสร้าง 98"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทร์ชัย ก่อสร้าง 98

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทร์ชัย ก่อสร้าง 98
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทร์ชัย ก่อสร้าง 98 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทร์ชัย ก่อสร้าง 98


129 หมู่ที่ 19 ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทร์ชัย ก่อสร้าง 98 ตั้งอยู่ที่

129 หมู่ที่ 19 ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทร์ชัย ก่อสร้าง 98เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทร์ชัย ก่อสร้าง 98

ได้แก่ 0733558000041
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทร์ชัย ก่อสร้าง 98:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทร์ชัย ก่อสร้าง 98:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*