ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์ พาวเวอร์ นครปฐม

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์ พาวเวอร์ นครปฐม"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์ พาวเวอร์ นครปฐม

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์ พาวเวอร์ นครปฐม
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 400,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์ พาวเวอร์ นครปฐม ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายสินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์ พาวเวอร์ นครปฐม


35/17 หมู่ที่ 5 ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์ พาวเวอร์ นครปฐม ตั้งอยู่ที่

35/17 หมู่ที่ 5 ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์ พาวเวอร์ นครปฐมเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์ พาวเวอร์ นครปฐม

ได้แก่ 0733558000050
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์ พาวเวอร์ นครปฐม:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์ พาวเวอร์ นครปฐม:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*