ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีแอนด์เอ็มเฮลท์บิวตี้

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีแอนด์เอ็มเฮลท์บิวตี้"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีแอนด์เอ็มเฮลท์บิวตี้

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีแอนด์เอ็มเฮลท์บิวตี้
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 70,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีแอนด์เอ็มเฮลท์บิวตี้ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพและความงาม

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีแอนด์เอ็มเฮลท์บิวตี้


28/181 หมู่ที่ 4 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีแอนด์เอ็มเฮลท์บิวตี้ ตั้งอยู่ที่

28/181 หมู่ที่ 4 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีแอนด์เอ็มเฮลท์บิวตี้เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีแอนด์เอ็มเฮลท์บิวตี้

ได้แก่ 0733558000068
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีแอนด์เอ็มเฮลท์บิวตี้:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีแอนด์เอ็มเฮลท์บิวตี้:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*