ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกิดปั้น เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกิดปั้น เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกิดปั้น เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกิดปั้น เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกิดปั้น เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกิดปั้น เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย


72/36 หมู่บ้านอยู่สบาย หมู่ที่ 5 ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกิดปั้น เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย ตั้งอยู่ที่

72/36 หมู่บ้านอยู่สบาย หมู่ที่ 5 ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกิดปั้น เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกิดปั้น เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย

ได้แก่ 0733558000106
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกิดปั้น เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกิดปั้น เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*