ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งเรืองเพ้นต์ แอนด์ ฮาร์ดแวร์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งเรืองเพ้นต์ แอนด์ ฮาร์ดแวร์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งเรืองเพ้นต์ แอนด์ ฮาร์ดแวร์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งเรืองเพ้นต์ แอนด์ ฮาร์ดแวร์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งเรืองเพ้นต์ แอนด์ ฮาร์ดแวร์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายสีทาบ้าน และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งเรืองเพ้นต์ แอนด์ ฮาร์ดแวร์


129 หมู่ที่ 10 ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งเรืองเพ้นต์ แอนด์ ฮาร์ดแวร์ ตั้งอยู่ที่

129 หมู่ที่ 10 ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งเรืองเพ้นต์ แอนด์ ฮาร์ดแวร์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งเรืองเพ้นต์ แอนด์ ฮาร์ดแวร์

ได้แก่ 0733558000131
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งเรืองเพ้นต์ แอนด์ ฮาร์ดแวร์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งเรืองเพ้นต์ แอนด์ ฮาร์ดแวร์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*