ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.ไทร์ แอนด์ ทูลส์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.ไทร์ แอนด์ ทูลส์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.ไทร์ แอนด์ ทูลส์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.ไทร์ แอนด์ ทูลส์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.ไทร์ แอนด์ ทูลส์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ยางรถยนต์ ยางรถบรรทุก อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการปะยาง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.ไทร์ แอนด์ ทูลส์


64/68 หมู่ที่ 2 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.ไทร์ แอนด์ ทูลส์ ตั้งอยู่ที่

64/68 หมู่ที่ 2 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.ไทร์ แอนด์ ทูลส์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.ไทร์ แอนด์ ทูลส์

ได้แก่ 0733558000157
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.ไทร์ แอนด์ ทูลส์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.ไทร์ แอนด์ ทูลส์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*