ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเจ ซอฟต์เทค

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเจ ซอฟต์เทค"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเจ ซอฟต์เทค

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเจ ซอฟต์เทค
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเจ ซอฟต์เทค ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การจัดทำซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเจ ซอฟต์เทค


26/68 หมู่ที่ 8 ถนนเพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเจ ซอฟต์เทค ตั้งอยู่ที่

26/68 หมู่ที่ 8 ถนนเพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเจ ซอฟต์เทคเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเจ ซอฟต์เทค

ได้แก่ 0733558000190
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเจ ซอฟต์เทค:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเจ ซอฟต์เทค:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*