ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีโอแซบ บิวดิ้ง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีโอแซบ บิวดิ้ง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีโอแซบ บิวดิ้ง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีโอแซบ บิวดิ้ง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีโอแซบ บิวดิ้ง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการก่อสร้างอาคาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีโอแซบ บิวดิ้ง


30/2 หมู่ที่ 1 ถนนนครปฐม ต.ตาก้อง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีโอแซบ บิวดิ้ง ตั้งอยู่ที่

30/2 หมู่ที่ 1 ถนนนครปฐม ต.ตาก้อง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีโอแซบ บิวดิ้งเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีโอแซบ บิวดิ้ง

ได้แก่ 0733558000211
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีโอแซบ บิวดิ้ง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีโอแซบ บิวดิ้ง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*