ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ดี.การ์เม้นท์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ดี.การ์เม้นท์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ดี.การ์เม้นท์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ดี.การ์เม้นท์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ดี.การ์เม้นท์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตหรือตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ดี.การ์เม้นท์


60/251 หมู่ที่ 8 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ดี.การ์เม้นท์ ตั้งอยู่ที่

60/251 หมู่ที่ 8 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ดี.การ์เม้นท์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ดี.การ์เม้นท์

ได้แก่ 0733558000238
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ดี.การ์เม้นท์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ดี.การ์เม้นท์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*