ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญดี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญดี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญดี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญดี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 800,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญดี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับออกแบบตกแต่งภายใน

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญดี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย


9/563 หมู่ที่ 8 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญดี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย ตั้งอยู่ที่

9/563 หมู่ที่ 8 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญดี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลายเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญดี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย

ได้แก่ 0733558000254
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญดี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญดี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*