ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันต์กวี57 ดีเวลลอปเมนท์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันต์กวี57 ดีเวลลอปเมนท์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันต์กวี57 ดีเวลลอปเมนท์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันต์กวี57 ดีเวลลอปเมนท์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันต์กวี57 ดีเวลลอปเมนท์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เป็นตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ คนกลางในการซื้อขายและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันต์กวี57 ดีเวลลอปเมนท์


93/97 หมู่ที่ 3 ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันต์กวี57 ดีเวลลอปเมนท์ ตั้งอยู่ที่

93/97 หมู่ที่ 3 ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันต์กวี57 ดีเวลลอปเมนท์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันต์กวี57 ดีเวลลอปเมนท์

ได้แก่ 0733558000262
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันต์กวี57 ดีเวลลอปเมนท์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันต์กวี57 ดีเวลลอปเมนท์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*